Đoàn viên thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam xếp chữ chào đón chuyến bay thứ 600.000 trong năm 2015