Giải thể thao thanh niên chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh