Giao hữu bóng đá giữa TCT QLBVN với Cục Tài chính DN và Cục Quản lý giá