Giao lưu giữa Liên chi đoàn thanh niên Trung tâm Kiểm soát tiếp cận- tại sân Nội Bài, và Đoàn cơ sở Đoàn bay 919