Giao lưu văn hoá, văn nghệ thể thao liên chi đoàn chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội Đoàn cơ sở Công ty quản lý bay miền Bắc nhiệm kỳ 2017-2022