Hội nghị sơ kết BCH Đoàn Bộ Giao thông vận tải Quý I.2017 tập trung cho Đại hội đoàn các cấp