Hội nghị Tập huấn công tác Đoàn Thanh niên và chương trình học tập giáo dục truyền thống, hoạt động thực tế khu vực miền Nam năm 2019