Khóa đào tạo Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về nghiên cứu triển khai chuyển đổi số