Lễ Trưởng thành Đoàn của các đoàn viên các Chi đoàn thuộc Khối cơ quan Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam