Thanh niên QLB tham gia chương trình về nguồn và tuyên truyền văn hóa an toàn hàng không tại Nghệ An