Nghĩa cử Thanh niên với thông điệp: "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại"