Tặng quà Tết và 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó xã Châu Khê