Thanh niên Quản lý bay miền Nam với các hoạt động hướng về ngày Thương binh Liệt sỹ