Thanh niên Quản lý bay và các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7