Tổng Giám đốc chúc mừng Đoàn thanh niên Tổng công ty nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh