Tổng kết Đoàn Bộ Giao thông vận tải năm 2016, Quản lý bay được vinh danh