Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức hoạt động Tết Thiếu nhi 1/6