Trung tâm Đào tạo Huấn luyện Nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6