Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức chương trình vui tết trung thu cho con em cán bộ nhân viên trong Trung tâm