Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức chương trình vui Tết Trung thu