Trung tâm Quản lý luồng không lưu: Giải bóng chuyền hơi chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh