Tuổi trẻ QLBMT: Sôi nổi các hoạt động chào mừng Tháng thanh niên và Kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh