Tuổi trẻ VATM: sôi nổi các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2015