Vui Hội trăng rằm Đoàn cơ sở Khối Cơ quan Tổng công ty Việt Nam