VATM tham dự Hội thảo Kế hoạch hành động của quốc gia (SAP) về giảm phát thải CO2 từ hoạt động hàng không dân dụng