AMC với công tác cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không trong dịp nghỉ lễ