ATTECH tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018