Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV làm việc với Công ty Quản lý bay miền Nam