Bí thư Đảng ủy VATM tham gia chương trình dâng hương tại di tích lịch sử trụ sở Bộ Giao thông công chính