Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kêu gọi DN hàng không đoàn kết vượt Covid-19