Các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty tặng quà, chúc tết các đơn vị nhân dịp Tết nguyên đán Ất Mùi