ATTECH triển khai Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân tại Hà Tĩnh