Chào mừng Quôc khánh 2-9: Vận động viên Tổng công ty tham dự Giải tennis Quận Long Biên