Công đoàn Công ty QLB miền Trung tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ II (Nhiệm kỳ 2017-2022)