Công đoàn Công ty QLB miền Trung tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Quy chế phối hợp giữa Giám đốc và BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022