Công đoàn VATM hưởng ứng Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về Vệ sinh an toàn lao động