Công đoàn VATM thăm và chúc tết các Công đoàn cơ sở