Phối hợp quản lý hoạt động bay dân dụng - quân sự

Phối hợp quản lý hoạt động bay dân dụng - quân sự

Lưu lượng hoạt động bay trong vùng trời Việt Nam ngày một gia tăng về số lượng, tính chất hoạt động bay ngày càng đa dạng và phức tạp. Yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động bay đồng thời khai... Xem chi tiết