Công ty QLBMT tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán