Công ty Quản lý bay miền Trung: Chương trình từ thiện tại huyện miền núi A Lưới, Thừa Thiên Huế