Đoàn công tác Tổng công ty thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ khu vực miền Trung