Đoàn công tác Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam làm việc với Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam