Đoàn Thanh sát an toàn hàng không của ICAO làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng