Hoạt động từ thiện của Nữ công nhân lao động các đơn vị khu vực phía Bắc tại viện Nhi Trung ương