TCT QLBVN thăm gia đình chiến sĩ tử nạn trong vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc