Thử nghiệm cung cấp sản phẩm cảnh báo, dự báo các yếu tố khí tượng, hiện tượng thời tiết nguy hiểm sân bay dạng bảng kèm màu cường độ