Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội tổ chức tham quan, tìm hiểu Đài KSKL Vân Đồn