Trung tâm KTHK tham gia Hội Chợ Xuân hưởng ứng Chương trình kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam