Vận động viên VATM tham gia Giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 42 - Vì Hòa bình quận Long Biên năm 2015