VATM: Đội nữ kéo co đạt giải Ba “Hội khỏe CNVCLĐ Thủ đô năm 2015”